Dla nich będzie praca. MEN stworzyło listę pożądanych zawodów

Dla nich będzie praca. MEN stworzyło listę pożądanych zawodów

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało prognozę „zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego”. Wskazano w niej m.in. 24 zawody, dla których – według ministerstwa – będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Ostatnią taką prognozę resort przedstawił w 2019 roku.

„Prognoza to próba opisania tego, jakie będą tendencje na rynku pracy, nie tylko na rynku ogólnokrajowym, ale także na rynkach pracy wojewódzkich (…). To jest ważna wskazówka, jakie zawody mają przyszłość” – przekonywał we wtorek minister Piontkowski. Podkreślił, że gdy mowa o zapotrzebowaniu na konkretne zawody, chodzi o zapotrzebowanie w cyklu kilkuletnim, a nie bieżące.

Zawody, które mają mieć szczególne znaczenie na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, to:

 • automatyk,
 • elektromechanik,
 • elektronik,
 • elektryk,
 • kierowca mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • mechatronik,
 • murarz-tynkarz,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz, technik automatyk,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budowy dróg,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik elektronik, technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik programista,
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu kolejowego.

Na aktualnej liście są dwa zupełnie nowe zawody: automatyk i technik programista.

Zawody przyszłości w województwach

W prognozie ministerstwa edukacji są też wymienione zawody, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie w poszczególnych województwach.

W województwie mazowieckim na przykład lista zawodów, na które jest zapotrzebowanie, zawiera 89 pozycji, wśród nich jest m.in. betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.

MEN stworzył też listę 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu dla tego regionu. Są na niej m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik papiernictwa i technik rolnik.

Prognoza MEN – szczegóły

Jak poinformował minister edukacji, „Prognoza” opiera się na Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz na strategiach regionalnych i sektorowych. Uwzględnia też dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, samorządy mają otrzymać zwiększoną subwencję oświatową. Na szkolnictwo zawodowe MEN przeznacza około 10 mld zł z budżetu państwa, w tym 8 mld w subwencji oświatowej. Technika i szkoły branżowe wybiera w skali kraju 54 proc. uczniów.

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zawody-ktore-maja-przyszlosc-men-stworzylo-liste/xvxlf0g

UKŁAD

KOLOR PRÓBNY

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

KOLOR TŁA

TEKSTURA TŁA