Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Ile zarobimy na rękę?

Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Ile zarobimy na rękę?

W 2020 r. czeka nas rekordowy wzrost płacy minimalnej. To świetna wiadomość dla osób z najniższą krajową, ale mniejsze powody do radości mają lepiej usytuowani Polacy. Będzie im trudniej o podwyżkę.

Najniższe wynagrodzenie za pracę podlega waloryzacji, do której dochodzi przynajmniej raz do roku. W 2020 r. płaca minimalna wzrosła o 350 zł, czyli o ponad 240 zł na rękę. Podwyżka o 15,6% spowodowała, że osoby z najniższą krajową zarabiają 2600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa także poszła w górę; wynosi obecnie 17 zł brutto. O tym, ile dostajemy na rękę, decydują składki opłacane w związku z zatrudnieniem.

Ile dostaniemy na rękę?

– W 2019 r pracownik zarabiający najniższą krajową otrzymywał na rękę 1673 zł netto miesięcznie. W 2020 r., po wzroście płacy minimalnej, jest to już ok. 1920,60 zł netto, czyli o ok. 247 zł więcej. Faktyczna kwota wynagrodzenia netto dla pracownika uzależniona jest wielu aspektów takich, jak: praca w miejscu lub poza miejscem zamieszkania, udział w PPK czy wiek (na osoby poniżej 26. roku życia przysługują dodatkowe ulgi) – tłumaczy Ewelina Glińska-Kołodziej, Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna w Agencji Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego Trenkwalder.

Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe wynoszą minimum 1,5% pensji. 1 stycznia 2020 r. do rządowego programu dołączyły przedsiębiorstwa, w których pracuje co najmniej 50 pracowników.

Ponadto w 2020 r. zmienił się sposób obliczania wysokości pensji. Do podstawy wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku stażowego, dzięki czemu osoby nagradzane za staż pracy mogą liczyć na wyższe zarobki. Podstawa nie obejmuje także wielu innych elementów pensji, m.in. nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych dla osób przechodzących na rentę lub emeryturę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Co spowoduje podniesienie płacy minimalnej?

Podwyżka płacy minimalnej stanowi duże obciążenie dla gorzej prosperujących przedsiębiorstw, zwłaszcza małych. Ewelina Glińska-Kołodziej podkreśla, że ze względu na wzrost najniższej krajowej niektórzy pracodawcy zamierzają wstrzymać się z zatrudnianiem nowych pracowników.

Ekspertka podaje także przykład dużej firmy, która planuje przenieść część produkcji do kraju, gdzie koszty pracy są niższe. Ekonomiści obawiają się również rozszerzenia szarej strefy. To nie jedyne zagrożenia dotykające przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

– Wzrost minimalnego wynagrodzenia może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność mniejszych firm, zwłaszcza tych z regionów słabiej rozwiniętych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia przełoży się również na koszty zatrudnienia. Wzrosną składki na Fundusz Pracy i podatek dochodowy. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS będą płacić więcej – uważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy w organizacji Pracodawcy PR.

W związku z wyższymi kosztami pracy pracodawcy mogą szukać oszczędności w wynagrodzeniach lepiej opłacanych pracowników. A to oznacza, że będzie im trudniej o podwyżkę lub premię. Przedstawicielka Pracodawców RP podkreśla, że podczas ustalania najniższego pułapu zarobków należy brać pod uwagę sytuację gospodarczą.

– Niewspółmierny do poziomu przeciętnego wynagrodzenia wzrost płacy minimalnej nie daje gwarancji rozwoju gospodarki, może wręcz ograniczyć tempo wzrostu gospodarczego – wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

W 2020 r. płaca minimalna wyniesie 46,9% prognozowanego na 2020 r. wynagrodzenia w gospodarce narodowej – zapowiadała Rada Ministrów w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Według danych GUS w październiku 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw uplasowało się ono na poziomie 5213 zł.

– Niemniej pracodawcy powinni dostrzec jeden duży plus podniesienia płacy minimalnej: Polska stanie się bardziej atrakcyjnym krajem dla pracowników z Ukrainy, dzięki czemu naszym rodzimym firmom łatwiej będzie pozyskać ich do pracy i utrzymać. W ostatnim czasie przegrywaliśmy w tej rywalizacji z najbliższymi sąsiadami – Czechami i Słowacją, gdzie wynagrodzenia już teraz są wyższe niż w Polsce, nie wspominając o Niemczech – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej. – To bardzo ważny aspekt, gdyż wiele polskich firm nie jest w stanie utrzymać atrakcyjności i wzrostu bez pracowników zza wschodniej granicy – dodaje ekspertka z Trenkwalder.

Czy płaca minimalna w Polsce jest wysoka?

Pod względem najniższych zarobków Polska ma wiele do nadrobienia. Eurostat wyróżnia trzy grupy o różnej strukturze płacy minimalnej. W styczniu 2019 r. do pierwszej grupy należały państwa z najniższą krajową powyżej 1000 euro: Luksemburg, Irlandia, Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania.

Do drugiej kategorii trafiło 10 państw, z czego w sześciu (w tym w Polsce) płaca minimalna tylko nieznacznie przekroczyła wartość graniczną w wysokości 500 euro miesięcznie. Oprócz naszego kraju w tym przedziale znajdują się: Słowenia, Malta, Portugalia, Grecja, Litwa, Estonia, Słowacja, Czechy i Chorwacja.

W grupie państw z płacą minimalną poniżej 500 euro znalazły się: Bułgaria, Łotwa, Rumunia i Węgry. Jeszcze do niedawna Polska także znajdowała się w ogonie Europy, jeśli chodzi o najniższą krajową. Pozostali członkowie UE w ogóle nie wprowadzili płacy minimalnej.

– Plusem podwyższenia płacy minimalnej jest zwiększenie domowego budżetu pracowników z najniższymi zarobkami. Ponadto, płaca minimalna oddziałuje na wysokość innych świadczeń pracowniczych, m.in. dodatku za pracę w nocy, a także jest podstawą obliczania zasiłków – wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz.

Co siódmy pracownik zarabia najniższą krajową

Gorzej opłacani pracownicy są szczególnie wrażliwi na wzrost płac. Podnosząc obowiązujące stawki, państwo zwiększa im możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ewelina Glińska-Kołodziej przyznaje, że przez podwyżkę niektórzy mogą obawiać się utraty pracy, ale podkreśla też, że „jest to uzależnione od tempa wzrostu naszej gospodarki w najbliższych latach”. Na podwyżkę płacy minimalnej czekał co siódmy pracownik.

– Z podsumowujących 2017 rok danych GUS wynika, że co siódma osoba z umową o pracę zarabia najwyżej pensję minimalną. Najwięcej takich pracowników jest zatrudnionych w gastronomii, budowlance i handlu. Jeżeli chodzi o regiony Polski, wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę pensję nie wyższą od minimalnej najczęściej otrzymują pracownicy z w woj. świętokrzyskiego (18 proc.) oraz małopolskiego (17 proc.). Ma to związek ze strukturą gospodarczą tych regionów, gdzie dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze, choć oczywiście nie dotyczy to wszystkich miast w tych województwach – mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

Wzrost płacy minimalnej budzi obawy wielu przedsiębiorców, zwłaszcza że rząd zapowiedział kolejne podwyżki w następnych latach – do 3000 zł w 2021 r. oraz do 4000 zł w 2023 roku. Ekonomiści prognozują, że tak skokowy wzrost najniższych wynagrodzeń pociągnie w górę ceny w sklepach. Nie tylko będziemy płacić więcej za produkty i usługi, ale możemy również odczuć skutki spowolnienia gospodarczego.

Co drugi uczestnik badania Plany Pracodawców Instytutu Badawczego Randstad spodziewa się wzrostu cen. Autorzy badania prognozują, że w 2020 r. co czwarte przedsiębiorstwo zawiesi nowe rekrutacje, a co piąte przeprowadzi redukcję etatów.

Większy optymizm przejawia Katarzyna Siemienkiewicz. – Wzrost płacy minimalnej nie spowoduje rewolucji na rynku pracy i nie przyczyni się do gwałtownej redukcji zatrudnienia. Może jednak zniechęcać pracodawców, a zwłaszcza małe firmy, do zatrudniania nowych pracowników. Wpłynie też na zwiększenie presji płacowej, która w dobie braku rąk do pracy już teraz jest wyzwaniem dla pracodawców – uważa ekspertka ds. prawa pracy w Pracodawcach RP

W 2019 r. 86,6 proc. firm przebadanych przez Business Centre Club (BCC) i Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną (AEH) w Warszawie miało problem ze znalezieniem pracowników – wynika z raportu „Idealny pracodawca – idealny pracownik”. Oczekiwania finansowe kandydatów do pracy przewyższają wysokość płacy minimalnej. Uczestnicy badania chcieliby zarabiać minimum 3000 zł na rękę.

 

Źródło: https://strefabiznesu.pl/wyzsza-placa-minimalna-i-stawka-godzinowa-ile-zarobimy-na-reke-13022020-r/ar/c10-14651647

UKŁAD

KOLOR PRÓBNY

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

KOLOR TŁA

TEKSTURA TŁA